สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

RTP CYBER VILLAGE เข้าใจ เข้าถึงปัญหาชุมชน ที่ร่วมมือกันแก้ไข
#วิกฤตศรัทธาแก้ไขได้โดยพวกเรา
#เชื่อมั่นในความดีศรัทธาในองค์กรสักวันคงได้ดี
#สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม
#กองบังคับการตำรวจนครบาล9