สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

😘😘ใกล้เทศกาลวันวันเด็กแห่งชาติแล้ว 🎉😘💰

ทางสน.เพชรเกษม เลยมาเตือน 10 เรื่องต้องรู้ เมื่อมีคนหาย พลัดหลง ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การก่ออาชญากรรม ฯลฯ อันอาจทำให้คนใกล้ตัวเราสูญหายไป แล้วไม่สามารถติดต่อกันได้ ก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจคิดเดาเหตุการณ์ไปในแง่ร้ายนะครับ ขอให้เรารีบตั้งสติก่อน แล้วคิดหาทางตามหาผู้ที่สูญหายไป ซึ่งอาจจะเป็นเพียงแค่การพลัดหลงชั่วคราวเท่านั้น