สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

เมื่อเขาทำงานเต็มที่…ก็ต้องดูแลเขาเต็มที่เช่นกัน
พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม
จัดเครื่องดื่มให้กับข้าราชการตำรวจที่มาปฎิบัติหน้าที่เวรเช้า
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป
#วิกฤตศรัทธาแก้ไขได้โดยพวกเรา
#เชื่อมั่นในความดีศรัทธาในองค์กรสักวันคงได้ดี
#สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม
#กองบังคับการตำรวจนครบาล9