สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

การปฏิบัติงานจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่น 1/61, รุ่น 4/62, รุ่น 5/63 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”  และหลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 2/65

ประเภทกิจกรรม : จิตอาสาพัฒนา

1. วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

2. สถานที่ : หอประชุมชุณหะวัน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม

3. ผู้ปฏิบัติ :
3.1 พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ 1-2ก063 ผบก.อคฝ. สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.2 พ.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง 5A-096 รอง ผบก.น.9 สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.3 พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว 1-2ก096 ผกก.สน.เพชรเกษม สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.4 พ.ต.อ.จุมพล สินศิริพงษ์ 1-2ก075 ผกก.สน.ทุ่งครุ สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.5 พ.ต.ท.วีรภัทร์ สุขไชย 5A-107 รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บุปผาราม สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.6 พ.ต.ท.หญิง พรรัมภา พัฒนาวาท 5B-027 สว.กก.ดส. สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.7 ร.ต.อ.หญิง ณัฐพิมล ลาภมาก 1-4ข007 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.8 ร.ต.อ.หญิง จิรัชญา ดิลกวัฒนาเลิศ B-226 รอง สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.9 ร.ต.อ.หญิง ธีรนาฏ ลิ่มสิริกุล 4B-057 รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.10 น.ส.กัญญณัช โตคงทองวัฒนา 5B-158 สังกัด กระทรวงยุติธรรม
3.11 น.ส.ชนัญญา สุภารัตนโชติ 5B-157 สังกัด กระทรวงยุติธรรม

การปฏิบัติ : วิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานแก่ผู้สอบคัดเลือกได้ และผู้ได้ลำดับสำรอง ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ตร.ประจำปีการศึกษา 2567