สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม ประชาสัมพันธ์ประชาชนชาวไทย เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งที่สำคัญ โดยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านั้น
.
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศว่า ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 147 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 โดยกฎหมายมีผลบังคับทั่วประเทศ
.
จึงขอให้งดเว้นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายดังกล่าว
.
หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัย สอบถาม หรือพบเห็นการกระทำความผิด โปรดแจ้ง สายด่วน 191 หรือ 1599 (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) 02-4551718 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#เลือกตั้ง66
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#Royalthaipolice
#สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม