สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

 รอง ประธาน กต.ตร.สนับสนุนวัตถุดิบในการจัดทำอาหารอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบคุณเฮียอุดมศักดิ์ รอง ประธาน กต.ตร. สน.เพชรเกษม สนับสนุน ข้าวสาร และวัตถุดิบในการจัดทำอาหารกลางวันใหักับ ตำรวจ สน.เพชรเกษม