สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

สน.เพชรเกษม ขอประชาสัมพันธ์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66 ที่สำนักงานเขต บางแค
จุดจอดรถสำหรับผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า สำนักงานเขตบางแคมีที่จอดรถให้ผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน4จุดดังนี้
1. จุดจอดรถหลังศูนย์เบนซ์กาญจนาตรงข้ามทางเข้าสำนักงานเขตบางแค
-จอดรถได้ประมาณ 100 คัน
2. จุดจอดรถตรงข้ามบ้านลุงประมวลเลขที่ 12 ภายในซอยเขตบางแค
-จอดรถได้ประมาณ30คัน
3. จุดจอดรถบริเวณท้ายซอยเขตบางแค
-จอดรถได้ประมาณ 70 คัน
4. จุดจอดรถ2 ข้างทางซอย ซอยเข้าเขตบางแคทะลุซอยบางแค4
รับแจ้งว่าทางสำนักงานเขตบางแคมีรถรับส่ง
-จอดรถได้ประมาณ 100 คัน