สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจงาน
ป้องกันปราบปราม สน.เพชรเกษม ร่วมออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง บริเวณหลังวัดม่วง และสนามกีฬาหมู่บ้านร่มเย็น
โดยมี นางอรอุมา บุญไตร ผอ.รร. ปัญญาวรคุณ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นายวรชัย ภิรมย์ 

รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ และคณะนายวรนันท์ ขันแข็ง ผอ.รร.วัดราชโอรส 

ตามแผนออกตรวจพื้นที่ตามโครงการนักเรียนในกรุงเทพฯ ปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล