สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

ตำรวจทำงาน ช่วงสงกรานต์ไม่ได้พัก ยังมีประชาชนที่รักและเข้าใจ สนับสนุนอาหารกลางวัน
สน.เพชรเกษม ขอขอบคุณซ้อชูศรี และน้องทาโร่ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง