สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

“คนสำราญ…งานสำเร็จ”
ผกก.โมทย์มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

#เชื่อมั่นในความดีศรัทธาในองค์กรสักวันคงได้ดี
#สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม
#กองบังคับการตำรวจนครบาล9