สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

วันที่ 28 ก.พ.66 เวลา 16.30 น. คุณธัญชณัท กิตติธนวัตร ประธาน กต.ตร.สน.เพชรเกษม , พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พร้อมหัวหน้าสายงาน ป.,สส.,สอบสวน,จร.,อก./ผู้แทนข้าราชการตำรวจ, กต.ตร.สน./ที่ปรึกษาฯ ร่วมประชุม กต.ตร.สน.เพชรเกษม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ตลอดจนรับทราบความคืบหน้าภารกิจต่างๆ โดยมีหัวข้อ ดังนี้
- แนะนำตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่
- รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
- มอบรางวัลผลการปฏิบัติงาน 5 ข้อหาหลัก ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค.65
- มอบรางวัลข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค.65
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สน.เพชรเกษม