สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม

กองทัพเดินได้ด้วยท้อง
พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว เลี้ยงอาหารเที่ยงฝ่ายสืบสวน และสายตรวจหลังเข้าระงับเหตุ เพื่อขวัญกำลังใจในการทำงาน
#วิกฤตศรัทธาแก้ไขได้โดยพวกเรา
#เชื่อมั่นในความดีศรัทธาในองค์กรสักวันคงได้ดี
#สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม
#กองบังคับการตำรวจนครบาล9